سیستم تهویه لوله فاضلاب

سیستم تهویه یکی از مهمترین قسمتهای شبکه لوله کشی فاضلاب را تشکیل می دهد و وظیفه اصلی آن این است که فشار هوا را در لوله های فاضلاب در حد فشار جو و محل نگاه می دارد. برای اینکه سیستم فاضلاب بخوبی تهویه شود تکنسین مربوط باید معلومات دقیقی در مورد اصول حاکم بر فشار جو داشته باشد.

سیستم تهویه لوله فاضلاب

سیستم تهویه لوله فاضلاب

همچنین باید بتواند اصول کار سیفون، فشار و خلاء را با سیستم تهویه ارتباط دهد. تا پس از بکار افتادن سیستم فاضلاب بتوان بخوبی از بهره برداری کرد. آزمایشات ثابت کرده است که اگر در تمام طول مدت کار شبکه فشار هوای داخل لوله ها ثابت بماند با قطر کمتر لوله فاضلاب می توان تعداد بیشتری از وسایل بهداشتی را در یک لوله تخلیه نمود.

عواملی که در ثابت نگه داشتن فشار هوا موثرند باعث افزایش تعداد لوله های تهویه یا (هواکش ها) و قطر آنها و کاهش قطر لوله فاضلاب می شوند. با این عمل امکان تخلیه وسایل بهداشتی در یک لوله فراهم شده است، مهمترین آثار مثبت لوله های تهویه در شبکه های لوله کشی فاضلاب برطرف نمودن چهار مشکل اساسی زیر می باشد:

  1. از بین رفتن آب بندی سیفون
  2. تاخیر در تخلیه فاضلاب
  3. خراب شدن مصالح لوله کشی
  4. خارج شدن بوی نامطبوع از داخل آب سیفون

روشهای تهویه سیستم فاضلاب

برای تهویه شبکه لوله کشی فاضلاب روش های مختلفی می توان بکار برد. انتخاب روش تهویه بستگی به طرز نصب و دسته بندی وسایل بهداشتی دارد. بطور کلی سیستم کامل لوله کشی تهویه ترکیبی از چند روش مختلف است. زمانی گفته می شد که هر یک از وسایل بهداشتی باید جداگانه تهویه شود ولی تدریجا ثابت شد که تهویه جداگانه برای هر یک از لوازم بهداشتی ضرورت چندانی ندارد و چون از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست روش های دیگری برای تهویه بکار می رود.

  • سیستم تهویه انفرادی
  • سیستم تهویه مشترک
  • سیستم تهویه مداری یا دسته جمعی
  • سیستم تهویه برای تعدیل فشار
  • سیستم تهویه مرطوب
  • سیستم تهویه حلقوی

تهویه انفرادی :

هواکش انفرادی قسمتی از لوله کشی تهویه است و فقط برای تهویه یک سیفون بکار می رود این لوله باید حتی الامکان نزدیک به سیفون و مستقیما از زیر وسیله بهداشتی کشیده شود تهویه انفرادی بهترین روش تهویه سیفون وسیله بهداشتی است در این روش اختلاف فشاری که باعث از بین رفتن آبندی سیفون شود به وجود نمی آید.

تهویه مشترک :

یک روش عملی برای نصب هواکش سیفون های دو وسیله بهداشتی است که مجاور یکدگیر باشند و لوله فاضلاب آنها در یک لوله تخلیه شوند.

تهویه مداری یا دسته جمعی :

تهویه مداری قسمتی از سیستم لوله کشی فاضلاب است که سیفون های دو یا چند وسیله بهداشتی را که با شیب ملایمی به یک شاخه افقی از لوله فاضلاب وصل شدند تهویه می شود.

تهویه برای تعدیل فشار :

هواکش تعدیل فشار قسمتی از لوله کشی تهویه است که در درجه اول برای جلوگیری از افزایش و کاهش فشار هوای سیستم فاضلاب پیش بینی می شود. قاعده معینی برای تعیین محل اتصال لوله های هواکش تعدیل فشار جز در مورد تهویه مداری وجود ندارد. محل آن بستگی به نظر طراح دارد تا در هر جایی که احتمال تولید فشار مخالف وجود دارد، هواکش تعدیل فشار را تعبیه نماید.

تهویه مرطوب :

معمولا برای گروه وسایل بهداشتی حمام ها بکار می رود هواکش مرطوب بخشی از شبکه لوله فاضلاب است که دو نقش دارد. بدین صورت که برای یک وسیله بهداشتی با فاضلاب سبک، لوله تخلیه می باشد و برای تعدادی از وسایل بهداشتی دیگر به عنوان لوله تهویه بکار می رود. البته هیچ گاه فاضلاب سنگین نباید در لوله هواکش مرطوب تخلیه شود.

تهویه حلقوی :

روشی است که برای تهویه آن دسته از وسایل بهداشتی که از دیوار ها فاصله زیادی دارند و نمی توان لوله فاضلاب و تهویه آنها را در داخل دیوار مخفی کرد، بکار می رود. لوله تهویه به وسیله یک اتصالی با همان قطر در پایین ترین نقطه به لوله فاضلاب مربوط کنند تا آب در لوله حلقوی مانند یک سیفون جمع نشود.