آبگرمکن نفتی و اجزای تشکیل دهنده آن

آبگرمکن نفتی و اجزای تشکیل دهنده آن

آبگرمکن نفتی و اجزای تشکیل دهنده آن

آبگرمکن نفتی از قسمتهای عمده زیر تشکیل شده است :

1- روپوش آبگرمکن

آبگرمکن نفتی که از ورق سیاه به شکل استوانه ای بوده در قسمت عدسی بالایی، در وسط، محلی برای عبور دودکش تعبیه شده است. روی روپوش آبگرمکن نفتی سوراخهایی جهت نصب اتصالات، لوله ها، کنترل ها و دریچه بازدید جهت دسترسی به اطاقک احتراق پیش بینی شده است. سطح بیرونی روپوش آبگرمکن بوسیله ضد زنگ و سپس رنگ پوشانیده شده است. بین روپوش و مخزن آبگرمکن نفتی می بایست توسط عایق حرارتی نظیر پشم شیشه پوشانیده شود که در صورت نبودن عایق حرارتی فاصله هوایی بین روپوش و مخزن بعنوان عایق حرارتی عمل می نماید.

2- مخزن آبگرمکن

مخزن آبگرمکن نفتی معمولا از ورق آهن گالوانیزه به ضخامت 3 تا 4 میلی متر بصورت استوانه ای شکل یا عدسی بالایی و پایینی ساخته می شود. در وسط مخزن لوله ای جهت هدایت گازهای حاصل از احتراق به دودکش قرار می گیرد روی بدنه مخزن در قسمت پایین بوشن هایی جهت ورود آب و نصب شیر قرار می دهند.

3- کف آبگرمکن

کف آبگرمکن نفتی شامل صفحه و پایه مدور نگهدارنده است که از ورق آهن فرم داده شده ساخته شده است. روی پایه، پوشش خارجی، مخزن آب گرم و اطاقک احتراق ( کوره ) نصب می شود.

4 – اطاقک احتراق آبگرمکن

اطاقک آبگرمکن آبگرمکن نفتی در زیزر مخزن اصلی قرار دارد از طرف بالا به دودکش مربوط می باشد. اتاقک به وسیله پیچ نگه دارنده به کف آبگرمکن محکم می شود. نفت به وسیله لوله مسی از کاربراتور وارد محفظه احتراق گشته با هوایی که از منافذ روی بدنه کوره وارد اطاقک احتراق می شود به کمک شعله دستی مشتعل گشته و می سوزد. جنس کوره از فولاد بوده که در داخل آن قطعه ای چدنی به منظور تبخیر کردن نفت در محل ورودی سوخت به کوره قرار داده شده است.

نحوه عملکرد دو نمونه از این آبگرمکن نفتی به شرح زیر است :

5- ساختمان و طرز کار کاربراتور آبگرمکن

کاربراتور آبگرمکن

کاربراتور آبگرمکن

 • کاربراتور دستگاهی است که مقدار سوخت مورد نیاز را تنظیم می کند

کاربراتور از قسمتهای مختلف تشکیل شده است.

 1. منفذ ورود نفت از منبع سوخت به کاربراتور
 2. فیلتر یا صافی استوانه ای شکل
 3. منفذ ورود نفت به محفظه تشتک و نشیمنگاه سوپاپ
 4. سوزن که با بالا آمدن سطح نفت در تشتک، بوسیله شناور پایین آمده و مجزای ورودی شماره 3 را مسدود می سازد
 5. گوی شناور همراه افزایش نفت داخل تشتک بالا آمده و سبب نشستن سو پاپ شماره 4 روی نشیمنگاه شماره 3 گشته و مجرای نفت را مسدود می سازد.
 6. فلنج و پیچ محفظه صافی که با باز کردن آن می توان صافی را خارج کرد و تمیز نمود.
 7. پیچ تنظیم که دنباله سوزن شماره 4 بوده و در داخل مهره متصل به اهرم شناور می تواند حرکت نماید بوسیله این پیچ می توان سطح نفت در داخل تشتک را تنظیم نمود. این پیچ بوسیله کارخانه سازنده کاربراتور تنظیم می گردد و برای جلوگیری از دستکاری روی آن را لاک می زنند.
 8. اهرم قطع و وصل کننده نفت که با فشار دادن آن به طرف پایین، مجرای 3 بسته می شود
 9. اهرم بازدارنده ورود نفت که با بالا آمدن آن توسط شناور شماره 10 اهرم قطع و وصل بالا آمده و توسط سوزن شماره 4 مجرای ورود نفت به تشتک را مسدود می سازد.
 10. شناور ایمنی چنانچه به عللی شناور اصلی شماره 5 قادر به مسدود کردن نفت نباشد نفت مازاد محفظه تشتک از طریق گذر شماره 14 وارد محفظه 10 شده و شناور ایمنی را بالا می آورد که همراه اهرم خود اهرم شماره 9 را بالا کشیده و مجرای نفت را از طریق سوزن شماره 3 مصدود می سازد.
 11. بدنه کاربراتور از جنسفلزات رنگی مانند الومنیوم و بعضا از سرب خشک ساخته شده است.
 12. مجرای خروجی نفت از کاربراتور به طرف اطاقک احتراق که بوسیله لوله مسی سوخت هدایت و به اطاق احتراق می رسد.
 13. میله تو خالی که در قسمت پایین بدنه آن شیاری قائم جهت عبور نفت از تشتک به مجرای شماره 12 قرار دارد و روی فنری نصب شده که با حرکت آن به طرف بالا و پایین میزان خروج نفت از کاربراتور زیاد و یا کم می گردد. روی پیچ تنظیم ان لاک زده شده است تا دستکاری نگردد
 14. میله پیچ مانند که بوسیله پیچ قابل تنظیم شماره 15 میزان سوخت شمعک را تنظیم می کند که با پایین و یا بالا آمدن آن شعله شمعک ( پیلوت ) کم و زیاد می شود.
 15. پیچ تنظیم میزان سوخت سه شمعک که چرخش آن در جهت عقربه های ساعت باعث پایین رفتن میله پیچ مانند شماره 14 در داخل استوانه مربوطه و در نتیجه کم شدن شعله خواهد شد
 16. صفحه ایست که روی قسمتهای 14 و 13 را می پوشاند بطوری که پیچ شماره 17 روی قسمت شماره 13 قرار گرفته و با آن می توان حداکثر میزان سوخت هدایت شده به طرف اطاقک احتراق را تنظیم کرد.
 17. پیچ تنظیم که در قسمت قبل تشریح شد
 18. درپوش دارای دو عدد فنر به شماره 20 و بازوئی بین انها می باشد با فرمان از ترموستات و کلاهک تنظیم شماره 23 می تواند مجرای نفت را مسدود ساخته و در وضع شمعک قرار دهد.
 19. مهره ای است برای اتصال قسمت متحرک فانوسی به اهرم قطع کننده نفت بعلت حساسیت این مهره از طرف کارخانه سازنده تنظیم و ثابت گردیده و روی آن لاک زده شده است. باید توحه داشت در موقع تعویض ترموستات باید این مهره دقیقا در جای قبلی خود قرار گیرد.
 20. دو عدد فنر شماره 20 که در قسمت 18 شرح داده شده است.
 21. فانوسی ترموستات که بوسیله لوله موئین به بالب ترموستات مربوط بوده و قسمت فوقانی آن ثابت و قسمت تحتانی آن در اثر ازدیاد حجم مایع داخل بالب به طرف پایین حرکت کرده و روی اهرم قطع کننده سوخت اثر می کند
 22. بالب ترموستات یا قسمت حس کننده که در محل مخصوص برروی جدار خارجی مخزن آبگرمکن نصب می شود.
 23. کلاهک گردان-با چرخش این کلاهک در جهت عقربه های ساعت مقدار سوخت ورودی به اطاقک احتراق کم و یا زیاد می شود.